De Vis van Pythagoras.

De vis, zoals hier afgebeeld is het symbool van de ingewijden
in de mysterieschool van de Griek Pythagoras.
Pythagoras leefde ongeveer 550 vC . De ingewijden in zijn mysterieschool
werden 'vissen' genoemd, of ook wel 'vissers'.
Dit symbool is later overgenomen door de christenen als
symbool voor Jezus, de Ichtus.
Het is dus van oorsprong een 'heidens' symbool.

Het symbool ontstaat door een cirkel te trekken, daarna de
punt van de passer op de omtrek van de cirkel te zetten en
een tweede cirkel te trekken die door het middelpunt van
de eerste gaat. Zie de tekening hierboven.

De twee cirkels symboliseren de vereniging van materie en geest,
of de vereniging van lichaam en ziel, die als een eenheid worden gezien.
Deze twee cirkels worden in een heilig huwelijk samengebracht.

Van Jezus wordt verteld dat hij aan de rand van een meer vissers
ontmoette en hen uitnodigde hem te volgen. Waren dat echt vissers?
Of waren dat ingewijden in een van de heidense mysteriescholen?