Het web van illusies

God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.

(Sixtijnse Kapel, Michelangelo)

Toen zeiden sommige mannen tot elkaar: Als evenbeeld van God is de mens vrij. Daardoor hebben wij geen macht over hen. Dat moeten wij veranderen. En samen wierpen ze een net van illusies over de aarde waarin ze hun medemensen gevangen namen. Deze mannen noemden zichzelf Gods vertegenwoordigers op aarde. Ze zeiden dat God een man was, een echte man, net als zij. Vrouwen en homo's noemden ze daarom onwaardig, want dat zijn geen echte mannen, en dus niet het evenbeeld van God.

(Foto Bram Moerland)

Wil je reageren of de reacties van anderen lezen? Ga dan naar deze Bramhartigheid.