"Ik ken op dit moment geen nederlandstalige inleiding die de gnostiek van binnenuit dichterbij brengt dan deze."
Boudewijn Koole

Gnosis en gnostiek,
de bevrijding van de liefde
Bram Moerland

 

Gnosis en gnostiek, waar gaat dat over? Bram Moerland geeft in dit boek een helder en verstaanbaar antwoord op die vraag.
Besproken worden de gnostische teksten die gevonden werden bij Nag Hammadi in Egypte en die dateren uit de eerste eeuwen na Christus.
Stap voor stap maakt Bram Moerland de lezer vertrouwd met de betekenis van deze teksten en met wereld waarin deze teksten geschreven werden.

Geheime woorden. Bram Moerland behandelt eerst de zogenaamde geheime woorden. Het blijkt dat allerlei termen zoals leven, dood, opstanding en blindheid in de gnostiek een heel eigen symbolische betekenis hebben en vooral niet letterlijk verstaan moeten worden.

Geloof in de mens. Daarna beschrijft hij het mensbeeld van de gnostiek. De gnostici geloofden in de mens. De gnostiek is geen leer of een utopie die de mens kant en klare antwoorden biedt. De gnostiek biedt een weg om te leren je eigen antwoord op het leven te geven.

Jezus als filosoof. Vervolgens plaatst Bram Moerland de gnostiek in de geschiedenis. Bram Moerland beschrijft Jezus niet als een wonderdoende god, maar als een mens met een bijzondere visie, meer als een filosoof.

Vaardig jezelf zijn. Tenslotte laat Bram Moerland zien hoe modern het spirituele pad van de gnostiek is.

'Een onbeschrijflijk mooi boek'. (Patty Harpenau)

'Allereerst heb je naar mijn mening de diverse teksten van het Thomas Evangelie erg goed verklaard. Talloze keren heb ik gedacht: nú snap ik het pas echt goed'. (John Mohr)
Boek bestellen