Reacties op:


Gnosis en Gnostiek,
de bevrijding van de liefde

Boudewijn Koole:
Bram Moerland heeft een prachtige inleiding in de gnostiek geschreven. Vooral zijn uitleg van de beeldentaal van de gnostiek is erg verhelderend en inspirerend. Hij is er echt in geslaagd van het ruwe goud van de Nag-Hammadi-teksten passende munt te maken. Dat kan alleen dank zij een groot inlevingsvermogen en een imposante hoeveelheid werk. Ik ken op dit moment geen nederlandstalige inleiding die de gnostiek van binnenuit dichterbij brengt dan deze. De taal is fascinerend helder en aangrijpend.
John Mohr:
Zojuist heb ik je boek over Nag Hammadi gelezen. Ik heb ervan genoten. In de afgelopen jaren heb ik diverse boeken over Gnostiek gelezen, ik had het idee dat ik er inmiddels aardig wat van wist. Maar je hebt kans gezien om de lezer een hoop nieuwe dingen te vertellen. Allereerst heb je naar mijn mening de diverse teksten van het Thomas evangelie erg goed verklaard. Talloze keren heb ik gedacht : nú snap ik het pas echt goed. Opvallend goed in je boek vond ik de manier waarop je op een aantal plaatsen uitlegde wat de karakteristieke verschillen zijn tussen het gnostische denken en dat van de reguliere kerk. Dat was ik eigenlijk nog nooit zo tegengekomen.
Patty Harpenau:
Een onbeschrijflijk mooi boek van Bram Moerland.
Willem Kant:

In uw boek worden de bijbelse onderwerpen waardoor ik problemen kreeg glashelder verklaard en belicht op een nuchtere, voor mij zeer aansprekende manier. Uw (gnostische) visie komt op mij als zeer logisch over en spreekt mij oneindig meer aan dan die van de kerkelijke leer. Sinds ik deze denkwijze heb geaccepteerd voel ik mij eindelijk (ik ben nu 49) bevrijd van de loden last en zeg maar gerust het gezwel van deze godsdienstellende, waar ik sedert mijn kindertijd last van heb gehad. Ik ben u daar erg dankbaar voor en vond dat ik u moest laten weten wat voor goed werk u met uw boek voor mij hebt verricht.

Aidane:
Als je echte genezers tegenkomt dan is dat een geschenk.
Dank je, voor het delen van dit geschenk, geschreven met zachte kracht, levenservaring en wijsheid.
Han Staarink:
Dit boek is zonder meer een grote confrontatie te noemen. De westerse wereld waarin wij leven is voor een groot deel bepaald door de denkwijze ( en handelingen)  van een instituut voor bijna twee duizend jaar. Wat bij mij heel sterk leeft, is, dat eerdere positieve ontwikkelingen in de geschiedenis ( zie in boek bijv. Pericles en Hammurabi ), door de kerk zijn terug gedraaid. Ik heb grote moeite met het idee dat vele generaties als gevolg van de dominantie van de kerk hebben moeten lijden. Ik denk aan zware arbeid verrichten met het idee eeuwig leven te verdienen, schuldgevoel, berouw, complexen, etc. Jammer, dat het net niet even anders is gegaan... Een ander punt wat sterk bij mij leeft is, dat een vreedzame bevolking totaal is uitgeroeid, en dat bijna alle sporen zijn vernietigd ( erfgoed, spiritueel denken ). Wat een schande ! Hoe is het ook mogelijk, dat ik en wellicht vele anderen hier nooit iets van vernomen hebben?
Ben Wagenvoort:
Bij het lezen (en enkele malen herlezen) van dit boek dat ik in de zomer van 2002 kocht, verging het mij als hen, die bij het horen van een lezing van de schrijver riepen: ‘Zo zit dat dus, zo kan ik het weer begrijpen!’ Een haarscherpe analyse van twintig eeuwen theologische ontwikkelingen en de stelselmatige ontkenning, bestrijding, vervolging etc. van de gnostieke beweging. Gelukkig overheerst vervolgens de kracht van de Nag Hammadi-teksten voor de zoekende mens van deze tijd. Ik heb er (al) heel veel aan gehad en ontdek elke keer,wanneer ik het boek doorga bij mijn ochtendmeditatie, weer nieuwe dingen. Dank voor dit boek!
Ingrid Nies:
Ik heb genoten van het boek, en nog steeds. Ik sleep het mee door het hele huis. Ik zou bijna zeggen: het is mijn bijbel geworden. Vreselijk boeiend ook om geloof zo geschiedkundig ontleed te zien worden. De stammencultuur, de noodlotgedachte, het zondige van de mens. Alles waartegen ik me verzette in het geloof, is verklaarbaar, logisch. Natuurlijk val ik als een blok voor de individuele vrijheid van de gnostici. Prachtig hoe subtiele verschillen in bijbelfragmenten, een heel andere kijk op de wereld en elkaar kunnen geven. Grappig ook dat we op een of andere manier toch vanzelf zijn afgedreven van het kerkelijke geloof en richting de gnostische manier van denken zijn gaan leven. Dat vind ik dan wel mooi. Dat liefde toch overwint. Behalve als mens, vond ik het ook als tekstschrijver een prachtig werk. Heel erg goed geschreven. Schitterende zinnen, mooie metaforen. Wat ik vooral zo knap vond was de manier waarop je stap voor stap de lezer leidt. Al die korte samenvattingen van wat voorheen gezegd was, helpen je om het spoor te blijven volgen. Dat is echt heel goed gedaan. Je kunt zien dat er hard aan gewerkt is. Dat het af is..
Klaas Proesmans:
Met verbazing lees ik uw boek Gnosis en Gnostiek. Niet zozeer om wat u vertelt, maar omdat ik het mag horen van iemand anders. Alles wat u schrijft is zo vanzelfsprekend. Ik herken voortdurend smaken, geuren, ideeën en andere waarvan ik denk dat ik niet normaal ben. En hier in dit boek beschrijft u precies die zaken alsof ze de normaalste zaak van de wereld zijn. Alsof het de echte gelaatstrekken van de mens zijn.
Jan Veerbeek:
Zó heb ik al jaren gevoeld dat opstanding verstaan moet worden. Niet de grote goocheltruc die de kerken ervan gemaakt hebben, maar een onbeschrijfelijk wonder waardoor alles anders lijkt te worden. Het opstapje van het verloren schaap dat misschien niet terug hoeft naar de kudde, was voor mij een openbaring. Ik geniet ook van je verteltalent. Wat is het heerlijk om de oude wonderverhalen te lezen zoals jij dat doet. Rijk!
Willem Schipper:
Met veel aandacht heb ik je boek gelezen. Ik bracht het in als gespreksonderwerp bij de FC ( FilosofenClub ) Utrecht en wij hebben het een gehele avond besproken. Algemeen was er bewondering voor je heldere stijl en je originele beeldspraak. Ook was er grote sympathie voor de durf waarmee je de ‘kluisters’ van je afschudt.
Paul Vens:
De Nag Hammadi-boeken betekenen bijzonder veel voor me, ik was en ben getroffen door het feit dat deze teksten een innerlijke wereld weten bloot te leggen waarvoor ik dankbaar en blij ben. Ik heb sommige van mijn ervaringen opgeschreven en omgewerkt tot liederen, sommige citaten uit Nag Hammadi heb ik ook tot lied gemaakt als je ze wilt horen/bekijken kan dat via www.paulvens.nl Mijn dank dat je deze boeken geschreven hebt.
Bert G.:
Jouw boek Gnosis en Gnostiek, is voor mij een mooie reis geweest. Het was veelal een aha-erlebnis, de dingen vielen op zijn plek. Een innerlijk weten doet mij beseffen dat het waar is. In de aanraking moet ik veelal huilen. Het historisch perspectief is mij duidelijk geworden en tevens het besef dat leegte tegelijkertijd ruimte is. Ik ben in het midden, op weg naar de ruimte. Zoals je al zei: een inleiding. Waarschijnlijk huil ik nog veel.
Marc Willems:
Uw boek was voor mij een openbaring, en ik kijk nu uit naar uw andere boeken.
Liesbeth de Haan:
Je boek is voor mij een feest der herkenning. Je verwoordt die inzichten die ik door veel lezen, denken en leven begin te krijgen. Het is op dit moment in mijn leven een geweldig avontuur en een spannende reis.
Ad Krol:
Ik ben geraakt door de inhoud van het boek. Het is een soort ‘thuiskomen’.
Ton den Hartog
Bram is met precies dezelfde vragen als ik altijd heb gehad, alleen heeft hij het juiste beroep gekozen om ze te beantwoorden. In dat boek staan zo veel antwoorden op vragen die ik altijd heb gehad!
Huug van der Priem:
Ik ben geen filosoof, maar een leek. Voor mij, en ik denk voor vele anderen, hebt u een glashelder boek geschreven. Nergens is er een belerende toon te bespeuren.