"Met voorsprong het beste boek in de Nederlandse taal over de katharen.
Ik kan dit boek niet genoeg aanbevelen." (Marc Bogaerts)

Bram Moerland

De Katharen
en de overwinning van de vrijheid

(Herdruk van "Katharen en de val van Montsegur")

Her en der in Zuid-Frankrijk vind je nog de ruïnes van oude kastelen. Ze staan er als littekens in het landschap, herinnerend aan oude pijn. Als je probeert je voor te stellen hoe indrukwekkend die kastelen geweest moeten zijn, stap je terug in de bloeitijd van de middeleeuwse hoofse cultuur.
Veel bewoners van Zuid-Frankrijk hadden toen hun eigen versie van het christendom. We kennen ze nu als de katharen. De katharen waren gnostici. Ze wezen het gezag van de kerk van Rome over hun geloof en hun leven principieel af.

In 1209 ontketende paus Innocentius III een kruistocht tegen de katharen. Een eeuw later, in 1328, werd de laatste ons bekende katharen verbrand, drie vrouwen. (Vrouwen waren bij de katharen gelijkwaardig aan mannen.)

Wie waren deze katharen? Wat geloofden ze? Waarom werden ze vervolgd? Op die vragen geeft dit boek een helder en verstaanbaar antwoord.

Behalve de leer van de katharen behandelt dit boek ook de plaats van het katharisme in de geschiedenis van het christendom, en in de cultuur van het toenmalige Occitanië, nu Zuid-Frankrijk. Bram Moerland beschrijft ook de bloedige en ongemeen wrede strijd tegen de katharen Hij laat zien hoe de kruistocht tegen de katharen een voortzetting was van een oude vete tussen de kerk van Rome en de gnostiek uit de eerste eeuwen van het christendom. Hij maakt duidelijk waarom de val van Montségur, de laatst overgebleven burcht van de katharen, een keerpunt was in de geschiedenis van het westen.

Oppervlakkig gezien lijkt het alsof de kerk van Rome de kruistocht tegen de katharen won. Maar door de onmenselijke wreedheid die Rome daarbij inzette, verspeelde zij haar morele gezag in de ogen van veel tijdgenoten van deze kruistocht, met verstrekkende gevolgen.
De kerk van Rome heeft sedertdien een uiterst negatief beeld van de katharen geschetst. Op grond van zorgvuldig historisch onderzoek weet Bram Moerland nu deze bewust kwaadaardige voorstelling te corrigeren. Dit boek onderscheidt zich door het respect voor de historische werkelijkheid. De grote verdienste van de schrijver is dat hij de geschiedenis, de leer en de betekenis van de katharen zonder overdrijving, helder en inzichtelijk voor de lezer neerzet.
De bijlagen bevatten een schat aan extra informatie.

Met voorsprong het beste boek in de Nederlandse taal over de katharen. Ik kan dit boek niet genoeg aanbevelen. Je hoeft geen filosoof of theoloog te wezen om dit boek te kunnen lezen. De heldere taal maakt het voor iedereen verstaanbaar.
Marc Bogaerts, Als Katars, www.katharen.be

Geschiedenis, filosofie en cultuurkritiek gaan hand in hand in dit uitstekende boek. Je hoeft echt niet in het christendom op zich geïnteresseerd te zijn om het met veel plezier te lezen.
Jan Sprong,www.nopapers.nl

Het eerste hoofdstuk van dit boek vindt je hier. Je kunt het daar lezen en downloaden op je eigen computer.
Meer informatie over de katharen vindt je op de website www.katharen.nl

Boek bestellen
(Dit boek verscheen eerder onder de titel 'Katharen en de val van Montsegur.' Deze nieuwe uitgave is daaraan nagenoeg gelijk.)