Annemiek Schrijver in gesprek met Bram Moerland,
in 'Het Vermoeden' van de IKON

 

 

Bram Moerland laat in deze aflevering van Het Vermoeden zien hoe modern het spirituele pad van de gnostiek voor hem is. Hij schreef er een drietal spraakmakende boeken over:
De katharen, de overwinning van de vrijheid
Gnosis en Gnostiek, de overwinning van de liefde
Het Thomas evangelie, het weten van een ongelovige.

Hij ontdekte dat allerlei termen zoals kind, leven, dood, opstanding, menswording en blindheid in de gnostiek een heel eigen symbolische betekenis hebben. Als je die symbolische betekenis begrijpt, kun je de bijbel heel anders verstaan.

Zijn bijdrage aan 'een Heilige Schrift' voor de 21ste eeuw, met oude en nieuwe 'heilige teksten', is dan ook niet het Onze Vader in de traditionele vertaling, maar zijn eigen hertaling vanuit het Aramees.

'De kern van de christelijke levensovertuiging, zoals ik die heb leren verstaan, is dat liefde alleen kan opbloeien in totale openheid voor al wat is. Alleen iemand die vrede met zichzelf sluit, de strijd tegen zichzelf staakt, kan deze openheid bereiken. Dat betekent in de praktijk van het leven dat men zichzelf ontwapent, zijn pantser aflegt, en bereid is geraakt te worden, ook door pijn en verdriet. In de vrije ruimte die deze openheid schept zal liefde zichzelf aandienen als een reƫle menselijke mogelijkheid.'

Naar startpagina www.brammoerland.com