Illustratie ontleend aan:
Johannes van het Kruis, Mystieke werken, dr. Jan Peters O.C.D en J.a.Jacobs, Carmelitana, 1992.
U kunt deze illustratie hier downloaden als PDF-document.