Prachtige tekst van Marianne Williamson,
ten onrechte toegeschreven aan Nelson Mandela

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis
waar we het allerbangst voor zijn.
We vragen ons af:
Wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn?
Maar waarom eigenlijk niet?
Je bent toch een kind van God?
Je moet je niet kleiner voordoen dan je bent
opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker zouden gaan voelen.
We zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont.
Niet slechts in enkelen van ons, maar in ons allemaal.
Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen.
Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.

Deze tekst circuleert al jaren op het internet. Hij wordt daarbij gewoonlijk toegeschreven aan Nelson Mandela. Hij zou deze woorden hebben uitgesproken in 1994 tijdens zijn inaugurale rede als president van Zuid-Afrika.
Maar dat klopt niet.
De tekst komt uit het boek 'Return to love' van Marianne Williamson.
Heeft Nelson Mandela deze tekst dan wel geciteerd, ook al is die niet van hemzelf? Zelfs dat niet.

Dit is wat Marianne Williamson daar zelf over zegt op haar website:

Several years ago, this paragraph from A RETURN TO LOVE began popping up everywhere, attributed to Nelson Mandela's 1994 Inaugural Address.
As honored as I would be had President Mandela quoted my words, indeed he did not. I have no idea where that story came from, but I am gratified that the paragraph has come to mean so much to so many people.

Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.
It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?
Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small doesn't serve the world. There's nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do.
We were born to make manifest the glory of God that is within us. It's not just in some of us; it's in everyone.
And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we're liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.

From A RETURN TO LOVE by Marianne Williamson
© 1992 (Paperback; pp 190-191)

Maar het blijft natuurlijk wel een prachtige tekst, nog steeds waard om te lezen en door te sturen. Maar dan wel met de juiste bronvermelding. Je kunt die tekst hier downloaden.

De werkelijke tekst van de inaugurale rede van Mandela vindt je hier: http://www.inspiratiesite.nl/geschiedenis2a.html